Orchestra di Zamosc
7.11.2021

7 Novembre 2021
TEATRO di ZAMOSC (Polonia)

CONCERTO SINFONICO con l’Orchestra di Zamosc – Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu