Zamosc Orchestra
7.11.2021

7 November 2021
ZAMOSC THEATRE (Poland)

SYMPHONIC CONCERT with the Orchestra of Zamosc – Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu